Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Cyber+Media

15 czerwca 2018 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. Uczestnicy zebrali się w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Ecotech Complex w Lublinie. W Konferencji wzięło udział 36 osób z 17 różnych jednostek naukowych. Podczas Konferencji mieliśmy możliwość wysłuchania różnych wystąpień dotyczących m.in. internetu i mediów społecznościowych, cyfryzacji, cyberprzestępczości czy sztuki cyfrowej.

Konferencję rozpoczął Gość Honorowy dr hab. Andrzej Radomski swoim wykładem pt. Periodyk multimedialny jako nowa forma komunikacji. Tuż po zakończonym wykładzie, zgromadzeni Uczestnicy zaprezentowali przygotowane wystąpienia.

W Komitecie Naukowym Konferencji znaleźli się:
dr hab. Anna Dymmel, Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS, Zakład Informatologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Kamil Mazurek, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Małgorzata Adamik-Szysiak, Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Aneta Duda, Katedra Kultury Wizualnej, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli:
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Ośrodek Badań nad Mediami,
• Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
• Stowarzyszenie Polskich Mediów,
• Warszawska Izba Gospodarcza.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli:
• Portal Pol-Int.org,
• TTG Wiadomości Gospodarcze.

Komitet Organizacyjny:
Beata A. Nowak
Kamil Maciąg
Monika Maciąg
Karolina Lewczuk
Agnieszka Pytka
Marcin Szklarczyk
Paulina Szymczyk

Książka abstraktów pt. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. Abstrakty dostępna jest w naszej bibliotece cyfrowej: tutaj