Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Cyber+Media

14 grudnia 2018 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. W Konferencji wzięło udział ponad 17 osób z 9 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Zbigniewa Osińskiego, prof. nadzw. UMCS (Zakład Informatologii, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Badanie cyberświata – problemy metodologiczne. Drugim Gościem Honorowym była Weronika Bartczak – reprezentantka portalu internetowego www.cyberrescue.me – która przedstawiła temat pt.: Socjotechniki i ich wykorzystywanie przez cyberprzestępców.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród zagadnień poruszanych przez uczestników znalazły się kwestie dotyczące współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, a w szczególności historia i teoria mediów, Internet i media społecznościowych, sztuka nowych mediów (nowe media i kultura cyfrowa) oraz cyfryzacja. Wydarzenie pozwoliło na wymianę myśli i doświadczeń między uczestnikami oraz przyczyniło się do nawiązania wielu kontaktów naukowych.

Komitet Naukowy:
• Prof. dr hab. Iwona Hofman, Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Andrzej Radomski, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Anna Dymmel, Instytut Informacji Naukowej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Dr hab. Jakub Nowak, Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr Augustyn Surdyk, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
• Dr Radosław Bomba, Zakład Kultury Wizualnej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr Rafał Wawer, Zakład Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr Małgorzata Adamik-Szysiak, Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Ośrodek Badań nad Mediami,
• Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami,
• Stowarzyszenie Polskich Mediów.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy fintek.pl,
• Magazyn Medioznawcy.