Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Cyber+Media

20 maja 2021 roku odbyła się online VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. Przedsięwzięcie to było kolejnym, szóstym już spotkaniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze.

Wykłady inauguracyjne wygłosili: dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, która przedstawiła pracę pt.: „Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym na przykładzie Estonii, Łotwy i Islandii” oraz dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW, który zaprezentował temat pt.: „>>Nie-ludzkie CGI<<. Posthumanistyczne konteksty filmowych efektów specjalnych i gier wideo”. Tematyka Konferencji poświęcona była szeroko pojętym społecznym aspektom cyfryzacji oraz wpływowi nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW, Centrum Badawczo-Projektowego Gier i Animacji „Digital Masters”, Wydział Nauk Stosowanych, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
 • dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Kamil Jędrasiak, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • dr Sebastian Kopera, Instytut Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Augustyn Surdyk, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Szwed-Walczak, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Marek Zimnak, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

Organizator:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


Patronat Honorowy:

 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Ośrodek Badań nad Mediami.

Patronat Medialny:

o   Portal internetowy portalmedialny.pl,

o   Portal internetowy echonet.info.pl,

o   TV Student.