Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Cyber+Media

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media odbyła się 15 grudnia 2017 roku w Lublinie. Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

· Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )

Tytuł wystąpienia: Kultura transparencji w społeczeństwie zmediatyzowanym – konsekwencje społeczno-kulturowe

· Dr Jakub Nowak (Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Tytuł wystąpienia: Postprawda, algorytmiczna kultura i logika nowych mediów

Komitet Naukowy:

· Prof. dr hab. Iwona Hofman, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

· Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

· Dr Małgorzata Adamik-Szysiak, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

· Dr Jakub Nowak, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

· Dr Alicja Waszkiewicz-Raviv, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Komitet Organizacyjny:

· Beata A. Nowak

· Kamil Maciąg

· Monika Maciąg

· Agnieszka Pytka

· Karolina Lewczuk

· Sandra Czarniecka

· Marcin Szklarczyk