Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Cyber+Media

17 grudnia 2021 roku odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Tematyka Konferencji koncentrowała się wokół zagadnień współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Podczas Wydarzenia poruszono tematy dotyczące gier komputerowych, mediów społecznościowych czy cyfryzacji. Konferencję rozpoczęto od sesji plenarnej Gości Honorowych, w ramach której uczestnicy wysłuchali wystąpień: prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas, dr hab. Weroniki Świerczyńskiej-Głownii, prof. UJ, dr. hab. Szymona Ossowskiego, prof. UAM oraz prof. dr. hab. Marka Szopy. Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych.

Goście Honorowi:

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas; dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ, Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia: Zaufanie  do mediów – dziennikarze – opinia publiczna –  aktualne wyzwania

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM, Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Członek Komitetu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, koordynator zespołu edukacji medialnej

Tytuł wystąpienia: Od fake news’a do deepfake’a. Aktualne wyzwania dla edukacji medialnej

prof. dr hab. Marek Jerzy Szopa, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Podejmowanie decyzji w świecie VUCA

Komitet Naukowy:

dr hab. Szymon Ossowski, prof. UAM, Zakład Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Członek Komitetu Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, koordynator zespołu edukacji medialnej

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Marek Jerzy Szopa, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ, Zakład Dziennikarstwa i Komunikowania Międzynarodowego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Dorota Gawlik, Instytut Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

dr Anna Szwed-Walczak, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej