Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Cyber+Media

14 grudnia 2019 r. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media. W wydarzeniu wzięło udział ponad 35 osób reprezentujących 18 jednostek naukowych w Polsce.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
 prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – Zakład Mediów Elektronicznych, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Tytuł wystąpienia: Sztuka w cyberkulturze: rok 2019
 dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL – Katedra Historii Liturgii, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tytuł wystąpienia: Antysztuka antykomunikacji
 Ewelina Dogońska – przedstawiciel firmy CyberRescue Sp. z o.o.; cyberrescue.me
Tytuł wystąpienia: Ratujemy! Ostrzegamy! Jak CyberRescue wykorzystuje Messenger do gaszenia CyberPożarów
 Krzysztof Piskorz – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Tytuł wystąpienia: „Opowiada bzdury, że nie ma emerytury”, czyli kontrnarracje sieciowych społeczności na temat wysokości emerytur polskich celebrytów

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród zagadnień poruszanych podczas wydarzenia znalazły się m.in. kwestie z zakresu współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów naukowych oraz stworzenia interdyscyplinarnego forum do wymiany myśli i doświadczeń.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
 prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Zakład Mediów Elektronicznych, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki;
 dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL, Katedra Historii Liturgii, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 dr Agnieszka Demczuk, Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 dr Sebastian Kopera, Instytut Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński;
 dr Beata Lisowska, Katedra Kultury i Sztuk Wizualnych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi;
 dr Kamil Mazurek, Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 dr Augustyn Surdyk, Pracownia Badań Ludologicznych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 dr Rafał Wawer, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 dr Agnieszka Ziętek, Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 dr Marek Zimnak, Zakład Public Relations, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Organizatorzy:
 Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
• Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Ośrodek Badań nad Mediami.
• Stowarzyszenie Media Dizajn,
• Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy portalmedialny.pl,
• Portal internetowy echonet.info.pl,
• TV Student.